Adresa

TECTRON WORBIS GmbH
Querstraße 2
D-37339 Worbis
Telefon / E-Mail
Tel.: +49 36074 751-0
Fax: +49 36074 31231
info@tectron-worbis.de


Director executiv
Dipl. Ing. Volker Schneider
Dip. Wirt.- Ing. Marco Krist Nr. de înregistrare la registrul comerțului HRB Jena – HRB400925

Cod de identificare în scopuri de TVA DE150384760

 În ciuda colectării atente a datelor, TECTRON WORBIS GmbH nu poate garanta acuratețea și corectitudinea informațiilor prezentate. TECTRON WORBIS GmbH exclude orice răspundere pentru daunele care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui site web, în măsura în care acestea nu se datorează intenției sau neglijenței din partea TECTRON WORBIS GmbH.

Declinarea răspunderii

Conform unei decizii a Tribunalului Regional din Hamburg, furnizorul unui link este responsabil în solidar pentru conținutul paginii legate. Potrivit Tribunalului Regional din Hamburg, acest lucru poate fi împiedicat doar prin disocierea expresă de acest conținut. Deoarece nu avem nicio influență asupra designului și conținutului paginilor legate, prin prezenta ne disociem de conținutul tuturor paginilor legate. Această declarație se aplică tuturor linkurilor.

Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Prin urmare, se exclud în mod fundamental orice fel de acțiuni de atragere a răspunderii privind daunele cauzate de utilizarea oricăror informații furnizate, inclusiv orice fel de informații incomplete sau incorecte, respectiv cauzate de utilizarea de informații incorecte și incomplete, în măsura în care nu există o culpă intenționată sau o neglijență gravă demonstrabilă din partea autorului. Toate ofertele pot fi modificate și nu creează obligații legale. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, de a completa sau de a șterge părți ale site-ului sau întreaga ofertă fără notificare separată sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.

Referințe și linkuri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la pagini de internet externe („linkuri”) care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar avea efect numai în cazul în care autorul are cunoștință de conținut și ar fi posibil și rezonabil din punct de vedere tehnic pentru acesta să împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal. Prin urmare, autorul declară în mod expres că, la momentul creării linkului, paginile corespunzătoare legate erau lipsite de conținut ilegal. Autorul nu are nici un fel de influență asupra designului actual și viitor și conținutului paginilor legate. Prin urmare, el se disociază în mod expres de tot conținutul tuturor paginilor legate/asociate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație se aplică tuturor linkurilor și referințelor stabilite în oferta de internet proprie a autorului, precum și înregistrărilor terților în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de corespondență create de autor. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații prezentate, este răspunzător numai furnizorul paginii la care s-a făcut referire, nu și cel care doar face trimitere la publicarea respectivă prin linkuri.

Dreptul de autor și dreptul mărcilor comerciale

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale imaginilor grafice, documentelor audio, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze imaginile grafice, documentele audio, secvențele video și textele create de el sau să utilizeze imagini grafice, documente audio, secvențe video și texte fără licență. Toate mărcile și mărcile comerciale menționate în oferta de internet și care sunt eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legii mărcilor comerciale valabile și drepturilor de proprietate ale proprietarilor respectivi înregistrați. Simpla mențiune nu conduce la concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților! Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși revine doar autorului paginilor. Fără acordul autorului, nu este permisă nicio reproducere sau utilizare a obiectelor, cum ar fi diagrame, sunet sau texte în alte publicații electronice sau tipărite.

Protecția datelor

În cazul în care există posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese) în cadrul ofertei de internet, divulgarea acestor date de către utilizator se face explicit în mod voluntar. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este permisă, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil, și fără specificarea acestor date sau cu specificarea datelor anonimizate sau a unui pseudonim.

Valabilitatea juridică a prezentei exonerări de răspundere

Această exonerare de răspundere trebuie considerată ca făcând parte din oferta de internet din care s-a făcut trimiterea la această pagină. În cazul în care anumite secțiuni sau termeni individuali din această declarație nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt afectate de acest fapt.  

ro_RORomanian