SENECA

Împreună cu reprezentanții Universității Otto von Guericke din Magdeburg (Catedra de sisteme logistice, Laboratorul de inteligență artificială) și ai companiei Thorsis Technologies GmbH, lucrăm la dezvoltarea unui „Sistem de sprijin decizional cu autoînvățare pentru planificarea în timp real a secvenței de comenzi și a alocării utilajelor”. În principiu, scopul este de a cerceta modul în care metodele de învățare automată (ML) pot fi aplicate pentru a rezolva probleme complexe de secvențiere a comenzilor și de alocare a utilajelor în condiții de timp real.

Cerințele tot mai mari ale clienților în domeniul flexibilității și termenelor scurte, cu un nivel ridicat de respectare a termenelor de livrare la timp, sunt asociate cu costuri de producție mai mari. Metodele de inteligență artificială pot contribui la generarea de soluții în timp real care să țină cont de ambele părți.

Acest proiect este susținut de Ministerul Federal al Educației și Cercetării.

Informații suplimentare pot fi găsite și la adresa: http://www.seneca.ovgu.de/

ro_RORomanian